Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γεωργικών Λιπασμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

Μη μέλη της επιτροπής:

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Παναγροτικός Σύνδεσμος. Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και Αγροτική και η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η μείωση του αριθμού των μελών του Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων από έντεκα σε επτά, με στόχο να αποτελείται μόνο από κυβερνητικούς αξιωματούχους και έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, για σκοπούς διασφάλισης της ανεξαρτησίας του συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων μόνο κρατικών αξιωματούχων υποδείχθηκε από τους εμπειρογνώμονες του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών (DG SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ενισχύεται η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα, η ευελιξία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων του συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέτρεψε καμιά παρέκκλιση σε θέματα αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και πληρότητας στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, καθότι αυτές οι παράμετροι σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την εξασφάλιση ίσων συνθηκών ανταγωνισμού στην εμπορία/κυκλοφορία των λιπασμάτων. Η προτεινόμενη ρύθμιση δε συνεπάγεται οποιοδήποτε κόστος. Αντίθετα, αναμένεται μείωση του κόστους λειτουργίας του συμβουλίου.

Όλοι οι παριστάμενοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Λιπασμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005».

 

14 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων