Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Mη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2005 σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων.

Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει για το έτος 2005 δαπάνες ύψους £2.705.544 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από διάφορα τέλη που αφορούν τη χορήγηση αδειών και την εγγραφή παροχέων διάφορων υπηρεσιών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση ειδική νομοθεσία [Αρ. Ν. 19(Ι) 2002], έχει ιδρυθεί το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι ο τέταρτος κατά σειρά που κατατίθεται στη Βουλή για έγκριση.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, έχουν συμπληρωθεί όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και έχει γίνει η πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2004.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για το έργο που επιτελείται από το εν λόγω γραφείο, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δήλωσε ότι έχουν δραστηριοποιηθεί μέχρι σήμερα σαράντα εταιρείες στον τομέα της ακίνητης τηλεφωνίας. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για την καθυστέρηση στην έγκριση των προτεινόμενων μειώσεων των τελών όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία από τον επίτροπο. Η καθυστέρηση όμως αυτή οφείλεται στον κοστολογικό έλεγχο υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, αναμένεται δε να εκδοθεί το σχετικό διάταγμα μείωσης των τελών περί το τέλος Φεβρουαρίου του 2005.

Ακολούθως, ο επίτροπος, απαντώντας σε σχόλια των μελών της επιτροπής, διευκρίνισε ότι δεν έγινε εκ μέρους του γραφείου οποιαδήποτε μελέτη βιωσιμότητας, προκειμένου να διακριβωθεί αν οι εταιρείες που εισέρχονται στον τομέα της ακίνητης τηλεφωνίας θα είναι βιώσιμες, αντίθετα ο ρόλος του γραφείου είναι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των εν λόγω εταιρειών.

Όσον αφορά παρατηρήσεις που έγιναν σε σχέση με συγκεκριμένα κονδύλια, τα οποία εμφανίζονται διογκωμένα, ο επίτροπος διευκρίνισε τα ακόλουθα:

1. Πράγματι, είναι υψηλή η ετήσια δαπάνη για στέγαση και είναι προς το δημόσιο συμφέρον η εξεύρεση ιδιόκτητης στέγης για τις υπηρεσίες του γραφείου του επιτρόπου και προς το σκοπό αυτό γίνονται συντονισμένες ενέργειες.

2. Όσον αφορά το κονδύλι για την επιμόρφωση του προσωπικού, κρίνεται απαραίτητη στο παρόν στάδιο η συμμετοχή των λειτουργών του γραφείου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η εντατικοποίηση της εκπαίδευσής τους, ώστε στα επόμενα χρόνια να διαφανούν τα θετικά αποτελέσματα και να αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται τα αντίστοιχα κονδύλια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του πιο πάνω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων