Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Κίκης Γιάγκου

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Βαρνάβα

Ελένη Μαύρου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου για σκοπούς συμμόρφωσης με το Άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμβούλια αποχετεύσεων. Ειδικότερα, παρέχεται στους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στα συμβούλια αποχετεύσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων των εν λόγω συμβουλίων, στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας (ΕΥΡΩΔΗ) κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου δήλωσε πως θα τοποθετηθεί στο υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων