Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 68 του περί Μέτρων και Σταθμών βασικού νόμου, είναι η αναθεώρηση των τελών επαλήθευσης και σήμανσης μέτρων και σταθμών, καθώς και η εισαγωγή τέλους για τον έλεγχο συσκευασμένων αγαθών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου το ύψος των τελών προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών του κράτους να συνάδει με το επίπεδο του πραγματικού κόστους. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, το ποσοστό της αύξησης καθορίστηκε, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, στο 40%. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος πληροφόρησε την επιτροπή ότι τα τέλη αυτά αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά το 1993.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ δήλωσε ότι, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, δικαιολογούνται κάποιες αυξήσεις, αλλά όχι στο βαθμό που αυτές προτείνονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών εξέφρασαν τη διαφωνία τους ως προς την άμεση επιβολή της αύξησης των υπό αναφορά τελών και εισηγήθηκαν όπως αυτή επιβληθεί σταδιακά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

8 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων