Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Διαχείριση) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2005. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του ΚΕΒΕ. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ και του Συνδέσμου Βοθροκαθαριστών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4, 4Α, 24 και 24Α της βασικής νομοθεσίας για τα κυβερνητικά υδατικά έργα, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τη διαχείριση του κυβερνητικού υδατικού έργου του σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, έτσι ώστε οι βιομηχανίες να εξασφαλίσουν άδεια απόρριψης στο σταθμό της Βαθιάς Γωνιάς από το διαχειριστή του σταθμού, που είναι ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση των κανονισμών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την άδεια απόρριψης και την αδειούχο βιομηχανία.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά (Διαχείριση) Κανονισμοί του 2005».

 

8 Φεβρουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων