Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2005, που προβλέπει έσοδα ύψους £2.383.030 και έξοδα ύψους £3.789.400, σε σύγκριση με £1.992.201 του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2004. Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στο σκέλος των δαπανών οφείλεται στην προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για ανάπτυξη της Αρχής, το οποίο περιλαμβάνει δράση μέχρι το 2010.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για τους στόχους της Αρχής για το 2005, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ανέφερε ότι, στα πλαίσια του υπό αναφορά σχεδίου δράσης, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει σταδιακά στα ακόλουθα:

1. Στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των συνεδριακών και εκθεσιακών εγκαταστάσεων.

2. Στην επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη διοργάνωση νέων εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

3. Στην αναβάθμιση της δραστηριότητας διάθεσης χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων από τρίτους.

4. Στην αξιοποίηση της γης γύρω από τους εκθεσιακούς χώρους, με τη μακρόχρονη ενοικίασή τους στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις ψυχαγωγικού κυρίως χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, βασικός στόχος των πιο πάνω αποφάσεων είναι η αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρει η Αρχή, καθώς και η σημαντική βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής της, ώστε να συνάδει με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται παγκόσμια στον εκθεσιακό και συνεδριακό τομέα και ειδικότερα στον ανταγωνιστικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε σύγκριση με το 2004, με την κυριότερη δαπάνη να αφορά επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις κτιρίων, δρόμων και εγκαταστάσεων με πρόνοια συνολικού ποσού ύψους £1.115.000.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τροποποίηση με την οποία σκοπείται η αύξηση κατά £80.000 του κεφαλαίου 4-1000 που αφορά τις δαπάνες διαχείρισης και ειδικότερα του άρθρου 4-2211 που αφορά συμβουλευτικές και από τρίτους υπηρεσίες, έτσι που να συμπεριληφθεί σ’ αυτό επιπρόσθετο ποσό ύψους £80.000. Η επιπρόσθετη αυτή δαπάνη αφορά τη διενέργεια μελέτης ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης (master plan) της Αρχής, με την οποία, σύμφωνα με τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής στοιχεία, συμφωνούν οι Υπουργοί Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Οικονομικών.

Συναφώς, σημειώνεται ότι η σχετική δαπάνη είχε εγκριθεί από τη Βουλή με συμπληρωματικό προϋπολογισμό της Αρχής για το 2004, αλλά λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που διέπουν την προκήρυξη προσφορών δεν ήταν δυνατό η Αρχή να κατακυρώσει την προσφορά πριν από το τέλος του 2004. Ως εκ τούτου, το υπό αναφορά ποσό επαναφέρεται, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, μέσω του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, καθώς και της σχετικής τροποποίησης που τέθηκε ενώπιόν της, ώστε ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2005 να αυξηθεί κατά £80.000 και το συνολικό ύψος των δαπανών του να αυξηθεί στις £3.789.400. Συναφώς, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων