Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Τάσου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Άριστος Χρυσοστόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Εκπρόσωποι της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών, ώστε ιδιοκτησία της Δημοκρατίας που βρίσκεται μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές να μπορεί να εκμισθώνεται, πέρα από τους προβλεπόμενους σήμερα σκοπούς και δραστηριότητες, και για τη δημιουργία συσκευαστηρίων γεωργικών προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη των προδιαγραφόμενων κριτηρίων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, επιβεβαίωσε στην επιτροπή ότι η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων σχετικά με τις πιο πάνω εκμισθώσεις είναι απλή και σύντομη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005».

 

28 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων