Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Γεροσκήπου (Συνεισφορά του Δήμου Γεροσκήπου) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £1.000.000 που συνήψε ο δήμος Γεροσκήπου με τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 0,74%, πέραν του βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 5,5%. Η περίοδος αποπληρωμής του έχει καθοριστεί σε δέκα ισόποσες ετήσιες δόσεις και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006. Μέρος του δανείου, ποσό ύψους £3,5 εκατομ., θα χρησιμοποιηθεί για τα πολεοδομικά έργα βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Γεροσκήπου που αφορούν το τμήμα του παλιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου που περνά μέσα από τη Γεροσκήπου και το υπόλοιπο, ποσό ύψους £1,5 εκατομ., για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου.

Συναφώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για το εν λόγω δάνειο, συνολικού ύψους £5 εκατομ., έγινε διαχωρισμός των συμβολαίων της κυβερνητικής συνεισφοράς, που αφορά ποσό ύψους £4 εκατομ., και της συνεισφοράς του δήμου Γεροσκήπου, που αφορά ποσό ύψους £1 εκατομ. Ως εκ τούτου, το υπό αναφορά νομοσχέδιο καλύπτει τη συμφωνία εγγύησης που αφορά τη συνεισφορά του δήμου Γεροσκήπου ποσού ύψους £1 εκατομ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων