Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας για το 2005 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο πρόεδρος και ο διευθυντής του Ταμείου Θήρας και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.653.632 και έσοδα ύψους £2.656.000. Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από τέλη για άδειες κυνηγιού και κατοχής όπλων ύψους £2.255.000 και άλλα έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές και άδειες χρήσης κυνηγετικών σκύλων.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για τους στόχους και την πολιτική του Ταμείου Θήρας, ο πρόεδρός του ανέφερε ότι κύριος στόχος είναι η κατάθεση πλεονασματικών και όχι ελλειμματικών προϋπολογισμών. Συναφώς, υπάρχει αυτή τη στιγμή πλεόνασμα £2.000.000 για το Ταμείο Θήρας, το οποίο καλύπτει όλα τα ελλείμματα και ειδικότερα τα ελλείμματα που παρατηρούνται όσον αφορά τις εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων του Ταμείου.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την κάρπωση ενδημικού κυνηγιού για το έτος 2003 και για τις προσπάθειες που λαμβάνονται για εμπλουτισμό του θηράματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και για την υγεία των εργαζομένων στο εκτροφείο Σταυροβουνίου, καθώς επίσης και για την αξιολόγηση που γίνεται σε σχέση με τις μελέτες για αύξηση του θηράματος.

Συναφώς, ο πρόεδρος του Ταμείου δήλωσε ότι, όσον αφορά το πρόβλημα της ασφάλειας των εργαζομένων στο Σταυροβούνι, καταβάλλονται προσπάθειες για εντοπισμό του προβλήματος και ότι θα ζητηθεί η βοήθεια του Αρχηγού Αστυνομίας, ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήματα που τέθηκαν από τους εργαζομένους.

Περαιτέρω, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και πρόεδρος του Ταμείου ανέφερε ότι το Ταμείο Θήρας βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων, ειδικότερα μετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, το Ταμείο πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις αυτές. Η περαιτέρω αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων του Ταμείου Θήρας πρέπει να βασίζονται σε ενδελεχείς επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης επί των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την αύξηση του θηράματος, των αποδημητικών πτηνών κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 2005, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 2005 Νόμος του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων