Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 20 Ιανουαρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση στον περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμο των διατάξεων της Οδηγίας 2004/94/ΕΚ, με την οποία δημιουργείται πλαίσιο για τη δυνατότητα καταρτισμού καταλόγου εναλλακτικών μεθόδων που αντικαθιστούν πειράματα σε ζώα, οι οποίες είναι επικυρωμένες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων του Κοινού Κέντρου Έρευνας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση αυτή, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η νομοθεσία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή Οδηγία, παρ’ όλο που στο παρόν στάδιο δε φαίνεται να υπάρχει η προοπτική χρησιμοποίησης τέτοιων μεθόδων από κυπριακές εταιρείες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

24 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων