Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004» και «Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέσεις Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού και Οικονομικού Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2004.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 14) του 2003. Το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού και τη θέση Οικονομικού Λειτουργού Α΄ στο Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους πιο πάνω κανονισμούς, ο καταρτισμός των υπό έγκριση νέων σχεδίων υπηρεσίας κατέστη αναγκαίος, ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τα νέα δεδομένα, ύστερα από την ενοποίηση των δύο επιστημονικών πυραμίδων θέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, που έγινε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 14) του 20003, [Ν. 62(ΙΙ) του 2003].

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτού Ανδρούλας Βασιλείου, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής Χρίστος Κληρίδης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν πάνω στους πιο πάνω κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων