Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Πρόδρομος Προδρόμου
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ώστε η αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20, σύμφωνα με το οποίο για την επιλογή υποτρόφων απαιτείται η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και προσωπικής συνέντευξης, να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005. Επίσης, σκοπείται η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005 της ισχύος των κανονισμών οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του ίδιου άρθρου το 1999 και οι οποίοι ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι υπό αναστολή διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας, με βάση τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή εξετάσεων για την επιλογή υποτρόφων, καθιστούν την επιλογή αυτή δυσχερέστατη, για το λόγο ότι οι υποψήφιοι βρίσκονται λόγω σπουδών στο εξωτερικό ή άλλοι υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Πρόσθετα, η διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών συνεπάγεται μεγάλη οικονομική δαπάνη και αποτελεί για το αρμόδιο υπουργείο, που είναι ήδη επιφορτισμένο με την υποχρέωση διεξαγωγής πολλών άλλων εξετάσεων, τεράστιο όγκο εργασίας. Ενώπιον της επιτροπής επισημάνθηκε επίσης ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται νομοσχέδιο και κανονισμούς με στόχο τη γενική αναθεώρηση του υπό τροποποίηση νόμου, στα πλαίσια της οποίας θα διευθετηθεί οριστικά και το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή τον προσεχή Φεβρουάριο.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το έτος 2005, η Βουλή τροποποίησε το νόμο αυτό, ώστε να απαιτείται προηγούμενη έγκριση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού πριν από τη διενέργεια δαπάνης για πρωτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος, καθώς και για δευτεροετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 από το προϋπολογισθέν κονδύλι των £963.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί, με βάση τα πιο πάνω, τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005», με στόχο να μη θυματοποιηθούν οι υποψήφιοι υπότροφοι, ένεκα της καθυστέρησης στην κατάθεση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει με έμφαση για μια ακόμη φορά ότι η παράταση που δίνεται είναι η τελευταία και ότι αναμένεται το συντομότερο το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις υποτροφίες, ώστε το όλο θέμα να τύχει σε βάθος μελέτης και να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

 

19 Ιανουαρίου 2005

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων