Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε αυθημερόν τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες.

Το περιεχόμενο των υπό αναφορά κανονισμών εξετάστηκε από την επιτροπή και σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2004, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της ΟΕΛΜΕΚ. Επίσης, το θέμα της προϋπηρεσιακής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, που ρυθμίζουν οι υπό αναφορά κανονισμοί, εξετάστηκε και παλαιότερα από την επιτροπή σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου και στις 26 Ιουνίου 2004, στην παρουσία του αρμόδιου υπουργού και του τέως προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης συναφούς θέματος, που ενεγράφη μετά από πρόταση του μέλους της κ. Γιάννου Λαμάρη.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 28Γ της νομοθεσίας για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, σκοπείται η τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη και της δεύτερης σειράς του προγράμματος αυτού το καλοκαίρι του 2005, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και αυτό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών λειτουργών που απασχολούνται στη μέση εκπαίδευση με ετήσια σύμβαση οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται το καλοκαιρινό πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης να αρχίζει στις 20 Ιουνίου και να συμπληρώνεται την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους κατά τις ώρες 7.30 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ., ενώ ειδικά για την περίοδο από 1η μέχρι 10 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα θα λειτουργεί από τις 2.30 μ.μ. μέχρι τις 9.30 μ.μ. Η πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου που προηγείται του προγράμματος και ο υπουργός θα αποφασίζει για τις ειδικότητες και τους αριθμούς των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η επείγουσα έγκριση των κανονισμών αυτών κρίνεται αναγκαία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον αρμόδιο υπουργό να αποφασίσει μέχρι το τέλος του φετινού Δεκεμβρίου για τις ειδικότητες και τους αριθμούς των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα το ερχόμενο καλοκαίρι, ρύθμιση που θα ισχύσει μόνο για το φετινό χρόνο, αφού μελετάται η αναθεώρηση του όλου προγράμματος, ώστε αυτό να παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και όχι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Στα πλαίσια της γενικότερης εξέτασης του όλου θέματος, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα ακόλουθα:

1. Το Πανεπιστήμιο προέβη σε προεργασία για το θέμα αυτό και βρίσκεται σε διαβούλευση με τον αρμόδιο υπουργό, για να την υλοποιήσει.

2. Αναμένεται η κάλυψη της προϋπηρεσιακής κατάρτισης οκτακοσίων ογδόντα πέντε εκπαιδευτικών που υπηρετούν ήδη στην εκπαίδευση για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004».

 

21η Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων