Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους θεσμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Καίτη Κληρίδου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω θεσμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω θεσμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων θεσμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 53 της βασικής νομοθεσίας για τις συνεργατικές εταιρείες, είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και η εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/12/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους θεσμούς σκοπείται η τροποποίηση των βασικών θεσμών για τις συνεργατικές εταιρείες, έτσι ώστε η νομοθεσία να τυγχάνει αποτελεσματικής εφαρμογής και οι συνεργατικές εταιρείες να τυγχάνουν εξαίρεσης από την εφαρμογή ορισμένων προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας. Ειδικότερα, οι εξαιρέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τους συντελεστές φερεγγυότητας και τα επίπεδα αυτών, τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου και τα όρια που τίθενται σε σχέση με τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που καλύπτονται από την πιο πάνω Οδηγία.

Η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Aριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την εξέταση των θεσμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων