Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Σοφοκλής Φυττής

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Χρήστος Πουργουρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, είναι η υιοθέτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2003/85/ΕΚ, που αφορά τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της Οδηγίας 85/51/ΕΟΚ και των Αποφάσεων 85/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ, καθώς και την τροποποίηση της Οδηγίας 92/46/ΕΟΚ. Με την υιοθέτηση της εν λόγω οδηγίας επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την προστασία της υγείας των ζώων.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αντικαθιστούν και συμπληρώνουν το περί της Υγείας των Ζώων (Καταπολέμηση του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα του 2004, το οποίο είχε εκδοθεί για εναρμόνιση με την Οδηγία 85/511/ΕΟΚ που καταργείται από την Οδηγία 2003/85/ΕΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων