Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρήστος Πουργουρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (έλεγχος και πώληση), είναι η τροποποίηση των βασικών περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2000/13/ΕΚ, όσον αφορά την αναγραφή στη σήμανση των τροφίμων. Η Οδηγία 2003/89/ΕΚ προβλέπει την αναγραφή στη σήμανση των τροφίμων όλων των συστατικών και άλλων ουσιών που υπάρχουν στα τρόφιμα, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση ορισμένων καταναλωτών που υποφέρουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες για τη σύνθεση των τροφίμων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, ζήτησε να κατατεθούν πρόσθετα στοιχεία από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με τις παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την πώληση τροφίμων και τις καταγγελίες στις οποίες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές. Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία, όταν ετοιμάζει νομοθετήματα που επηρεάζουν τους καταναλωτές, να λαμβάνει τις απόψεις όλων των συνδέσμων καταναλωτών και όχι μόνο του παλαιότερου συνδέσμου, του οποίου η συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές είναι τις περισσότερες φορές θεσμοθετημένη.

Η επιτροπή συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους. Παράλληλα, εισηγήθηκε την τροποποίησή τους, σύμφωνα με προηγούμενη τοποθέτησή της σε ανάλογη περίπτωση, έτσι ώστε το βάρος απόδειξης για το ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με τις μεταβατικές πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας να έχει η κατηγορούσα αρχή και όχι ο κατηγορούμενος.

 

15 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων