Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 6) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρήστος Πουργουρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Ύστερα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν πρώτα από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών για εφαρμογή, αφενός, των άρθρων 28, 29 και 30 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου, για μερική εναρμόνιση με δύο οδηγίες που αφορούν τον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

1. Tην Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 98/69/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα.

2. Tην Οδηγία 88/77/ΕΚ, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 99/96/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς σκοπείται η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να εγγράφει στην Κυπριακή Δημοκρατία όχημα που ήταν ήδη εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από την ηλικία του, νοουμένου ότι για τις κατηγορίες ορισμένων οχημάτων πληρούνται ορισμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές που αφορούν στις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν, σε πρώτο στάδιο, σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2004.

Η πιο πάνω επιτροπή, με σημείωμά της που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση ως παράρτημα, πληροφόρησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ότι υιοθετεί το σκοπό των προτεινόμενων κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε στη συνέχεια τους εν λόγω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, λαμβάνοντας υπόψιν και τη θέση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

14 Δεκεμβρίου 2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημείωμα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων

ΘΕΜΑ: Κανονισμοί που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 6)               Κανονισμοί του 2004»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία - Τμήμα Τροχαίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι εν λόγω κανονισμοί παραπέμφθηκαν για εξέταση από την ολομέλεια της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έπειτα όμως από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, που υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αυτοί εξετάστηκαν πρώτα από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5(Ι) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των εν ισχύι ομότιτλων κανονισμών, ώστε να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να εγγράφει στην Κύπρο όχημα που ήταν ήδη εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Σύμφωνα επίσης με την προτεινόμενη τροποποίηση που επιφέρουν οι κανονισμοί αυτοί, θα πρέπει στις περιπτώσεις εγγραφής των οχημάτων κατηγορίας Μ (όσα μεταφέρουν επιβάτες) και Ν (όσα μεταφέρουν φορτίο) να πληρούνται ορισμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές που αφορούν τις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι η τροποποίηση που θα επέλθει στην υφιστάμενη νομοθεσία αφορά μόνο τα οχήματα που προέρχονται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία είχαν τεθεί σε κυκλοφορία σ’ αυτές, ανεξάρτητα από τη χώρα κατασκευής τους και την ηλικία τους. Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της ηλικίας των οχημάτων αυτών, δε θα εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι περιορισμοί που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία σε σχέση με τα όρια ηλικίας για σκοπούς εγγραφής τους στην Κύπρο, οι οποίοι όμως περιορισμοί αυτοί θα εφαρμόζονται για όσα οχήματα θα εισάγονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, τα όρια ηλικίας των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στην Κύπρο για σκοπούς εγγραφής, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

1.

Οχήματα σαλούν

5 χρόνια

2.

Λεωφορεία

3 χρόνια

3.

Φορτηγά

4 χρόνια

4.

Χωματουργικά μηχανήματα

6 χρόνια και 10 χρόνια, ανάλογα με την ιπποδύναμη της μηχανής

Όπως επισήμανε επίσης ενώπιον της επιτροπής ο πιο πάνω εκπρόσωπος, πριν από την εγγραφή των οχημάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκείται έλεγχος αναφορικά με το κατά πόσο πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές και αναφορικά με το ότι αυτά συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή την εθνική έγκριση τύπου σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο εκπρόσωπο, πριν από την εγγραφή οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα ελέγχεται από τα κρατικά κέντρα επιθεώρησης και επιπλέον θα καταβάλλονται ο φόρος κατανάλωσης και τα τέλη εγγραφής, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, όσον αφορά την άσκηση τεχνικού ελέγχου των φορτηγών και των λεωφορείων, σε αυτά θα ασκείται αυστηρότερος έλεγχος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επισήμανε την ανάγκη για πραγματοποίηση σωστών και αυστηρών τεχνικών ελέγχων όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αυτά οχήματα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για σκοπούς εγγραφής και κυκλοφορίας τους στην Κύπρο.

Επιπλέον, η επιτροπή διαπιστώνει ότι για την πραγματοποίηση των πιο πάνω ελέγχων απαιτείται η ύπαρξη μιας τεχνικής υποδομής υψηλών προδιαγραφών, ώστε τα οχήματα που εγγράφονται και κυκλοφορούν στην Κύπρο να πληρούν όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και από πλευράς ασφάλειας, αλλά και από πλευράς εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

15 Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων