Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004» και «Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ανδρέας Αγγελίδης

Καίτη Κληρίδου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χρίστος Κληρίδης

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2004.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α΄ στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 8) του 2002 [Ν. 42(ΙΙ) του 2002] και τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 9) του 2002 [Ν. 43(ΙΙ) του 2002].

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους πιο πάνω κανονισμούς, τα υπό έγκριση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ). Επίσης, όπως σημειώνεται στην ίδια έκθεση, για την ετοιμασία των σχεδίων υπηρεσίας αυτών λήφθηκαν υπόψη και τα πορίσματα σχετικής μελέτης για την οργάνωση και στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διεξήγαγε πρόσφατα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτού κ. Ανδρούλας Βασιλείου συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Χρίστος Κληρίδης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων