Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Καίτη Κληρίδου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών του 2003, με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιφέρονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους υφιστάμενους κανονισμούς:

1. Καθιερώνεται νέο έντυπο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών και

2. προστίθεται σχετικός κανονισμός (28Β) με βάση τον οποίο δίδεται η εξουσία στην αρμόδια αρχή να εκδίδει διάταγμα για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών από την επιτροπή, έγινε εισήγηση από το μέλος της επιτροπής κ. Άγι Αγαπίου για τροποποίηση των υπό συζήτηση κανονισμών, έτσι ώστε να μην απαιτείται η συγκατάθεση προσώπου για την καταστροφή ή κατάσχεση εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, όταν το πρόσωπο έχει καταδικασθεί για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας, αλλά όταν αυτό είναι ύποπτο. Η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το σύνολο των μελών της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν με βάση την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, την οποία αποδέχεται και η εκτελεστική εξουσία.

 

14 Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων