Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου και στις 7 και 14 Δεκεμβρίου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των συντεχνιών ΕΥΚΟΤ και ΚΟΤ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των κανονισμών είναι η συμπερίληψη στο σχέδιο συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης:

1. του μόνιμου εργατικού προσωπικού από την ημερομηνία ένταξής του στο Ταμείο Προνοίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και

2. του προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Κύπρο και υπηρετεί ως επιτόπιο προσωπικό στο εξωτερικό.

O εκπρόσωπος της συντεχνίας ΚΟΤ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εισηγήθηκε την τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών, έτσι ώστε:

1. να διαγραφεί από τις διατάξεις τους η πρόνοια σύμφωνα με την οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και

Προσωπικού) στις συμφωνίες για οποιαδήποτε επιπρόσθετη αύξηση της εισφοράς του οργανισμού στο σχέδιο στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης και αυτό για να μη θεσμοθετείται κυβερνητική παρέμβαση στο θεσμό των ελεύθερων διαπραγματεύσεων και της συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων, εισήγηση που υιοθέτησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία, καθώς και η επιτροπή και

2. να συμπεριληφθεί στους κανονισμούς πρόνοια με βάση την οποία να προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της συντεχνίας ΚΟΤ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στη διαχειριστική επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις/τοποθετήσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, αφού αυτοί διαμορφωθούν σύμφωνα με την υπό αναφορά πρώτη εισήγηση του εκπροσώπου της συντεχνίας ΚΟΤ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, που αφορά την απάλειψη της προτεινόμενης σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών στις συμφωνίες για παραχώρηση πρόσθετων αυξήσεων στις εισφορές του οργανισμού στο σχέδιο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εξέφρασαν την άποψη πως η εισήγηση για εκπροσώπηση στη διαχειριστική επιτροπή και της συντεχνίας ΚΟΤ-ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ θα πρέπει να αντικριστεί με συναινετική προσέγγιση. Τα ίδια μέλη επιφύλαξαν τη γενικότερη θέση τους για τους κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

16 Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων