Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 18 Νοεμβρίου 2004 από τον κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2004.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 20Α αυτού, το οποίο αφορά τη διαδικασία επιβολής βαθμών ποινής, ώστε μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία έχει εξουσία ο αστυνομικός να επιβάλλει βαθμούς ποινής για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος να συμπεριληφθούν και τα αδικήματα της χρήσης τηλεφώνου με τα χεριά κατά την οδήγηση, καθώς και της παραβίασης της συνεχούς λευκής γραμμής

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, λόγω του ότι κατά την πρόσφατη τροποποίηση του πιο πάνω άρθρου 20Α, που προωθήθηκε με τροποποιητικό νομοσχέδιο και ψηφίστηκε σε νόμο στις 4 Νοεμβρίου 2004, εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί σ’ αυτό η πρόνοια που προβλέπεται στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου. Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η παροχή της εξουσίας αυτής στον αστυνομικό να επιβάλλει βαθμούς ποινής για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης και για τα δύο πιο πάνω αδικήματα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, καθώς και στην εμπέδωση οδικής συνείδησης στους οδηγούς.

Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την τροποποίηση που επιφέρει η υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004».

 

13 Δεκεμβρίου 2004

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων