Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2004» και «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Tηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Ιωνάς Νικολάου

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τα πιο πάνω νομοσχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντα.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους £15 εκατομ. και η διάθεσή του ως χορηγίας της ΑΗΚ προς το κράτος.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους £35 εκατομ. και η διάθεσή του ως χορηγίας της ΑΤΗΚ προς το κράτος.

Στη διάρκεια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή εγέρθηκαν εκ μέρους μελών της επιφυλάξεις σε σχέση με τη διαδικασία της κατεπείγουσας εξέτασης και ζητήθηκε να κληθούν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων ημικρατικών οργανισμών, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι, για να μελετηθούν τα ζητήματα που προκύπτουν σε μεγαλύτερο βάθος. Οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν βασίζονται στις παρατηρήσεις της Γενικής Ελέγκτριας σε σχέση με τον τρόπο που τα ποσά αυτά εκταμιεύονται από τους ημικρατικούς οργανισμούς και παραχωρούνται στο κράτος και των υποδείξεών της ότι θα πρέπει να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις στις σχετικές νομοθεσίες των ημικρατικών οργανισμών, ώστε οι διαδικασίες εκταμίευσης να είναι νομικά ορθές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, υιοθετώντας όλες τις επιφυλάξεις που αναφέρονται πιο πάνω και για τις οποίες είχαν καταρχήν ζητήσει την αναβολή της σημερινής εξέτασης των δύο νομοσχεδίων, ώστε να εδίδετο χρόνος για ουσιαστική συζήτησή τους.

 

21η Δεκεμβρίου 2004

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων