Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2004 συμπληρωματικής πίστωσης ύψους £1.057.023 και η χρησιμοποίησή της για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων (£346.262) και χορηγιών (£571.891) και τη δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (£138.870).

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και το Υπουργείο Οικονομικών υιοθετούν την έγκριση της πιο πάνω συμπληρωματικής πίστωσης, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις καλύπτονται από τα πλεονάσματα του οργανισμού και δεν απαιτείται πρόσθετη κρατική χορηγία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε το όλο θέμα, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης σε νόμο του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

15 Δεκεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων