Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Σοφοκλής Φυττής Καίτη Κληρίδου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Χρήστος Πουργουρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

To υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εισαγωγή στην κυπριακή έννομη τάξη εφαρμοστικών διατάξεων που αφορούν τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2368/2002 σε σχέση με την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών. Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης προϋποθέτει ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από και προς το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ. Σήμερα, στη διαδικασία Κίμπερλυ συμμετέχουν 43 χώρες (βιομηχανίες διαμαντιών και ΜΚΟ), καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα.

Απώτερος στόχος του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ είναι, αφενός, να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών μέσω αποτελεσματικών ελέγχων του διεθνούς εμπορίου ακατέργαστων διαμαντιών και, αφετέρου, να εξαλείψει το εμπόριο διαμαντιών πολέμου. Τα διαμάντια πολέμου είναι τα ακατέργαστα διαμάντια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων που αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση των νόμιμων κυβερνήσεων, καθώς και στην παράνομη διακίνηση όπλων.

Ειδικότερα, το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Όλες οι αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά πιστοποιητικά.

2. Το εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων στο σύστημα πιστοποίησης.

3. Οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών των συμμετεχόντων στο σύστημα πιστοποίησης πρέπει να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται από τη διαδικασία Κίμπερλυ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων