Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας που συνήψε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για την εξασφάλιση δανείου ύψους £6 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το προϊόν του εν λόγω δανείου θα χρησιμοποιηθεί για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του οργανισμού και θα φέρει τόκο 0,8%, πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο είναι σήμερα στο 5,5%, θα είναι αποπληρωτέο σε δεκαπέντε χρόνια με δεκατρείς ετήσιες δόσεις και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

15 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων