Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2004 συμπληρωματικής πίστωσης ύψους £11.600.000 και η διάθεσή της για τη διαγραφή/αποπληρωμή ελλείμματος του Σχεδίου Συντάξεων που προέκυψε ύστερα από αναλογιστική εκτίμηση.

Στα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή αναφέρεται ειδικότερα ότι το πιο πάνω ελλειμματικό ποσό προέκυψε από τη νέα αναλογιστική εκτίμηση του Σχεδίου Συντάξεων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ, που διεξάχθηκε από τον οίκο “Muhanna & Co” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003. Κατόπιν αυτού, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 19, την εξ ολοκλήρου αναγνώριση του ελλείμματος και τη διαγραφή του κατά 50% στις οικονομικές καταστάσεις του 2003 και κατά 50% σ’ αυτές του 2004 και την εξόφληση της οφειλής προς το Σχέδιο Συντάξεων αμέσως με την έγκριση του υπό συζήτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

15 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων