Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Καίτη Κληρίδου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρήστος Πουργουρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για τη ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εισαγωγή προνοιών στην εσωτερική νομοθεσία, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 2782/75/ΕΟΚ και 1868/77/ΕΟΚ, οι οποίοι έχουν άμεση ισχύ στα κράτη μέλη και αφορούν την παραγωγή και χρήση αυγών προς επώαση.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται η αρμόδια αρχή και οι αρμόδιοι λειτουργοί για την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και προσδιορίζονται οι εξουσίες τους.

2. Προβλέπονται ποινικά αδικήματα για παράβαση των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών.

3. Καταργείται ο περί της Παραγωγής και Χρήσης των Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 1999 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων