Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Καίτη Κληρίδου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χρήστος Πουργουρίδης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή και εμπορία του κρέατος πουλερικών προς σχετικό κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει άμεσα στη Δημοκρατία. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται η αρμόδια αρχή και οι αρμόδιοι επιθεωρητές για την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών που αναφέρονται στο προοίμιο και προσδιορίζονται οι εξουσίες τους, καθώς επίσης δημιουργούνται ποινικά αδικήματα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο καταργούνται οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών Νόμοι του 2000 και 2002 και οι δυνάμει αυτών εκδοθέντες κανονισμοί, αφού μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άμεση ισχύ οι αντίστοιχοι κοινοτικοί κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

17 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων