Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2004. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, έτσι ώστε:

1. να διασαφηνίζεται ότι τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 59 στοιχεία είναι δυνατό αλλά όχι επιβεβλημένο να περιέχονται στους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εν λόγω άρθρο,

2. να καθορίζεται το μέγιστο όριο για τις ποινές που μπορούν να επιβάλλονται δυνάμει των κανονισμών που εκδίδονται με βάση το εν λόγω άρθρο.

Οι υπό αναφορά παρευρισκόμενοι τέθηκαν υπέρ της ψήφισης του προτεινόμενου νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

14 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων