Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:    

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2004.  Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία - Τμήμα Τροχαίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΠΕΕΑ και της ΠΟΒΕΚ.  Εκπρόσωποι της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΣΕΑΚ, παρ’  όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς, ώστε η Αρχή Αδειών να δύναται να χορηγεί άδεια οδικής χρήσης σε λεωφορεία για τη μεταφορά επιβατών και με μίσθωση και όχι μόνο με κόμιστρο κατά επιβάτη, όπως προβλέπεται σήμερα.  Ειδικότερα, η τροποποίηση αυτή σκοπό έχει να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, και την περίπτωση παραχώρησης άδειας οδικής χρήσης για τη μεταφορά μαθητών των οποίων τα μεταφορικά έξοδα επιχορηγούνται από το κράτος από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο του εκπαιδευτικού τους ιδρύματος.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών υπέδειξε στην επιτροπή ότι στο νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη για τη διαγραφή της πρόνοιας, που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αφορά τη χορήγηση άδειας οδικής χρήσης για μεταφορά φορτίων με μίσθωση ή με αμοιβή, δεδομένου ότι η πρόνοια αυτή προβλέπεται ήδη στον εναρμονιστικό νόμο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα.  Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από την επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι της αυτοκινητιστικής οργάνωσης ΠΕΕΑ, με υπόμνημά τους που κατάθεσαν ενώπιον της επιτροπής, ζήτησαν η χορήγηση αδειών οδικής χρήσης για μεταφορά επιβατών με μίσθωση να μην αφορά νέες άδειες, αλλά να παρέχεται μόνο για τις περιπτώσεις των λεωφορείων που ήδη κατέχουν άδειες για μεταφορά επιβατών με κόμιστρο κατά επιβάτη.  Με το πιο πάνω αίτημα συμφώνησε και η ΠΟΒΕΚ.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθούν νέες άδειες οδικής χρήσης σε λεωφορεία, για το λόγο ότι οι υφιστάμενες άδειες υπερκαλύπτουν ήδη τις υπάρχουσες ανάγκες για μεταφορά επιβατών και συνεπώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση για συμπερίληψη στο νομοσχέδιο σχετικής τροποποίησης, θέση που υιοθετήθηκε και από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

13 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων