Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Λευτέρης Χριστοφόρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός και των τριών υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση του όρου “εκτιμημένη αξία” στους αντίστοιχους βασικούς κανονισμούς, ώστε αυτός να συνάδει με την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος. Επιπρόσθετα, με τους υπ’ αριθμόν 2 και 3 κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα, σκοπείται η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε:

1. να εκτιμηθούν ή επανεκτιμηθούν οι αξίες των ακινήτων οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί ή καταχωριστεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου για σκοπούς αναπροσαρμογής των καταβληθέντων αποχετευτικών τελών και

2. να επιβληθεί αύξηση του ανώτατου τέλους που μπορούν να επιβάλουν τα συμβούλια αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών με βάση την κατανάλωση νερού, από 10 σε 25 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας υποστήριξε πως η προτεινόμενη τροποποίηση, που περιλαμβάνεται στους υπ’ αριθμόν 2 και 3 κανονισμούς και αφορά την αναπροσαρμογή των τελών που έχουν καταβληθεί στις περιπτώσεις οικοδομών των οποίων η αξία δεν έχει εγγραφεί ή καταχωριστεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου, είναι αντισυνταγματική, γι’ αυτό και θα πρέπει να απαλειφθεί.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ διαφώνησαν με την πιο πάνω αναφερόμενη προτεινόμενη πρόνοια των υπό αναφορά κανονισμών με την οποία διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας ακινήτων για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, γιατί, όπως υποστήριξαν, θα δημιουργηθούν ανισότητες, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η γενική εκτίμηση για όλα τα ακίνητα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι διαφώνησαν με την πιο πάνω αναφερόμενη προτεινόμενη αύξηση των αποχετευτικών τελών που επιβάλλονται με βάση την κατανάλωση νερού, γιατί, όπως υποστήριξαν, η περαιτέρω επιβάρυνση την οποία θα κληθούν να καταβάλλουν οι ξενοδόχοι θα είναι δυσβάσταχτη.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού υποστήριξαν πως η προτεινόμενη αύξηση του τέλους που επιβάλλεται με βάση την κατανάλωση νερού από 10 σεντ σε 25 σεντ κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στα συμβούλια αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου να επιβάλλουν τέλη ανάλογα με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Τη διαγραφή από τους δεύτερους και τρίτους κανονισμούς της προτεινόμενης πρόνοιας την οποία ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έκρινε αντισυνταγματική.

Την υιοθέτηση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας σε σχέση με την κατανάλωση νερού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως το πιο πάνω τέλος καθοριστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι 20 σεντ ετησίως μέχρι το έτος 2008 και σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορεί να επιβληθεί αύξηση μέχρι το ποσό των 25 σεντ ετησίως.

Τη μείωση του προτεινόμενου τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου από 25 σεντ σε 20 σεντ σε σχέση με την κατανάλωση νερού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως το τέλος αυτό καθοριστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι 15 σεντ ετησίως μέχρι το 2008 και σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορεί να επιβληθεί αύξηση μέχρι το ποσό των 20 σεντ ετησίως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε τα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Η επιτροπή διευκρινίζει πως αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή τη μείωση του προτεινόμενου στους περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμούς τέλους, που επιβάλλεται με βάση την κατανάλωση νερού, γιατί το εν λόγω συμβούλιο δεν έχει μέχρι σήμερα επιβάλει το καθορισμένο τέλος, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί απώλεια εσόδων, ενέργεια την οποία η επιτροπή αποδοκιμάζει.

 

 

30 Nοεμβρίου 2004

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.245.2004)

2. Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.246.2004)

3. Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.247.2004)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων