Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται βάσει του άρθρου 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση αυτή πηγάζει από συλλογική σύμβαση που αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 56.868, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2002).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

26 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων