Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας εκ μέρους της επιτροπής και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της υπό συζήτηση πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τη ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων, ώστε να δοθεί παράταση του χρόνου που προβλέπεται για καταχώριση δηλώσεων για σκοπούς ειδικής φορολογικής διευθέτησης αδήλωτων εισοδημάτων, με απώτερο στόχο φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν προλάβει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους να μπορέσουν να το πράξουν.

Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Να παραταθεί η περίοδος αποδοχής δηλώσεων από την Επιτροπή Διαχείρισης Δηλώσεων Ειδικής Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, ώστε η επιτροπή να αποδέχεται δηλώσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2005, αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

2. Να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία θα εφαρμόζεται ο συντελεστής φορολογίας προς 5%, κατά τρόπο που να εφαρμόζεται για εκατόν σαράντα οκτώ ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005 αντί μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2004. Περαιτέρω και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2004, θα ισχύει συντελεστής προς 6,5%.

3. Να παραταθεί η περίοδος για υποβολή της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου για το έτος 2002 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2005 αντί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς της υπό αναφορά πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

2 Δεκεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων