Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Μαρία Κυριακού και τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Άριστο Χρυσοστόμου, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα νέας παράτασης της υπηρεσίας ορισμένων κατηγοριών έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί ήδη στη δημόσια υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία συζητήθηκε από κοινού με κυβερνητικό νομοσχέδιο που προβλέπει την παροχή δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει, αν το κρίνει σκόπιμο, τις ανάγκες σε έκτακτο προσωπικό στη δημόσια υπηρεσία αντί για περίοδο ενός έτους, όπως ισχύει σήμερα, για συνολική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα δύο, κατ’ ανώτατο όριο, έτη, προέκυψε η ανάγκη ανάλογης τροποποίησης στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου. Η διαπίστωση αυτή υπαγορεύει όπως με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου δοθεί ανάλογα η δυνατότητα νέας παράτασης της υπηρεσίας σε σχέση με τις υπό συζήτηση κατηγορίες έκτακτου προσωπικού για περίοδο δύο, κατ’ ανώτατο όριο, ετών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και διαμορφώνοντάς τη σύμφωνα με τα πιο πάνω ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004».

 

 

2 Δεκεμβρίου 2004.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων