Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Λευτέρης Χριστοφόρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, έτσι ώστε να καλύπτονται από τις διατάξεις του και οι περιοχές οικισμών με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού, κάτω των 2 000 κατοίκων, που δεν έχουν κηρυχθεί ως ευαίσθητες ζώνες και επιπρόσθετα να διασαφηνιστεί, για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, ο τρόπος υπολογισμού της αξίας ορισμένων ακινήτων που αναπτύχθηκαν μετά την τελευταία γενική εκτίμηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διάταγμα για ίδρυση συμβουλίου το οποίο θα ασκεί εξουσίες αναφορικά με εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, επεξεργασίας και διάθεσής τους σε οποιοδήποτε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 2 000 κατοίκων ο οποίος δεν εμπίπτει σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη.

Παράλληλα, σκοπείται η διασαφήνιση, για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, του τρόπου υπολογισμού της αξίας ορισμένων ακινήτων που αναπτύχθηκαν μετά την τελευταία γενική εκτίμηση που έγινε το έτος 1980.

Οι εκπρόσωποι όλων των συμβουλίων αποχετεύσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ διαφώνησαν μόνο με την πρόνοια του προτεινόμενου νόμου με την οποία διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, γιατί, όπως υποστήριξαν, θα δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω εκτίμηση για όλα τα ακίνητα.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εισηγήθηκε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ορισμένων ακινήτων για σκοπούς επιβολής αποχετευτικών τελών, έτσι ώστε επιπρόσθετα να εκτιμηθούν και τα ακίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί σε άλλη πολεοδομική ζώνη ή βρίσκονται σε πολεοδομική ζώνη που έχει αναθεωρηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

30 Νοεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων