Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Αθηνά Κυριακίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 και 25 Νοεμβρίου 2004. Στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Υγείας και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2005, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει:

  1. έσοδα ύψους £378.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία,
  2. ποσό ύψους £1.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό και
  3. λειτουργικά έξοδα ύψους £377.330.

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι αποδοχές προσωπικού αφορούν τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, τη θέση Προϊσταμένου Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, τρεις θέσεις Λειτουργού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, δύο θέσεις Λειτουργού Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και δύο θέσεις Γραφέα.

Η Υπουργός Υγείας επισήμανε ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κονδύλι ύψους £60.000 για επιχορήγηση προγραμμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενάντια στα ναρκωτικά και κονδύλι ύψους £45.000 για διαφώτιση. Στα πλαίσια γενικότερης ενημέρωσης η Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι λειτουργούν με επιτυχία προγράμματα πρόληψης και θεραπείας και παράλληλα αναμένεται να λειτουργήσουν προληπτικά προγράμματα ανηλίκων, καθώς και να δημιουργηθούν δομές με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη περίθαλψη και μεταχείριση τοξικομανών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις ενέργειες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφού μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού αυτού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων