Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Καίτη Κληρίδου Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Γιαννάκης Θωμά Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2004.

Με τους πρώτους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Δασικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, έτσι ώστε αυτό να συνάδει με τις νέες ρυθμίσεις του νέου κρατικού μισθολογίου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2002. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπό αναφορά νέες ρυθμίσεις, οι κλίμακες της εν λόγω θέσης μετατράπηκαν από συνδυασμένες κλίμακες Α4-Α7 σε συνδυασμένες κλίμακες Α5 (δεύτερη βαθμίδα), Α7 και Α8 (επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση).

Με τους δεύτερους κανονισμούς σκοπείται:

Η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας όλων των θέσεων Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Η εν λόγω τροποποίηση προέκυψε από την ενοποίηση των δύο τεχνικών πυραμίδων θέσεων στο υπό αναφορά τμήμα, η οποία έγινε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 9) του 2003 [Ν. 39(ΙΙ) του 2003].

Ο καθορισμός των σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Κυβερνήτη Σκάφους 1ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 1ης Τάξης, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον ίδιο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, που αναφέρεται πιο πάνω.

Ο καθορισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κυβερνήτη Σκάφους 2ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 2ης Τάξης, όπως αυτές έχουν μετονομαστεί με τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Με τους τρίτους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της, δεδομένου ότι αυτή είναι θέση προαγωγής και οι υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση δεν κατέχουν την απαιτούμενη τριετή υπηρεσία, σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Με τους τέταρτους κανονισμούς σκοπείται ο καθορισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Συνεργατικής Ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 9) του 2003 [Ν. 39(ΙΙ) του 2003], και η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλ. Α14 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν όλους τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα με τους υπό αναφορά κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

23 Νοεμβρίου 2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί του Τμήματος Δασών - Θέση Βοηθού Δασικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.214.2004)

2. Οι περί Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Θέσεις Πρώτου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Ανώτερου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 1ης Τάξης, Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Κυβερνήτη Σκάφους 1ης Τάξης, Κυβερνήτη Σκάφους 2ης Τάξης, Μηχανικού Σκάφους 1ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.219.2004)

3. Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Ανώτερου Κτηνιατρικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.231.2004)

4. Οι περί της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών - Θέση Πρώτου Λειτουργού Συνεργατικής Ανάπτυξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004.

(Αρ. Φακ. 23.03.237.2004)

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων