Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Λευτέρης Χριστοφόρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Όπως είναι γνωστό, για τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια σχετική έκθεση, η συζήτησή τους όμως αναβλήθηκε, έπειτα από σχετική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2004, διάφορα ζητήματα του ενοποιημένου προτεινόμενου κειμένου των υπό αναφορά προτάσεων νόμου. Ειδικότερα, η επιτροπή επανεξέτασε τις προτεινόμενες διατάξεις του εν λόγω κειμένου που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την κατανομή των δαπανών μεταξύ των κατοίκων για τη δημιουργία ή επέκταση κοιμητηρίων.

2. Tην είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, με επιβάρυνση 25%, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κάτοικος παραλείπει ή αρνείται να πληρώσει το ποσό αυτό.

3. Tους οικογενειακούς τάφους.

4. Tην ταφή εκτός κοιμητηρίων.

5. Tην πώληση ή ανταλλαγή τμήματος μη καθαγιασθέντος κοιμητηρίου.

6. Tα έσοδα του κοιμητηρίου.

7. Tο διάταγμα εκταφής.

Στη βάση της όλης συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η τελευταία αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της, να επιφέρει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο ενοποιημένο κείμενο:

Τη μείωση της αναφερόμενης πιο πάνω επιβάρυνσης από 25% που προτείνεται σε 20%.

Την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε να μπορεί να επιστραφεί από την αρχή τοπικής διοίκησης τμήμα κοιμητηρίου σε πρόσωπο στο οποίο ανήκε η ακίνητη ιδιοκτησία πριν από την απαλλοτρίωση, έστω και αν το κοιμητήριο έχει καθαγιασθεί.

Τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τα κοιμητήρια αποκλειστικά για τη συντήρηση και γενικά για τη λειτουργία τους.

Τον καθορισμό με κανονισμούς των υλικών και του μεγέθους των μνημείων.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τις οποίες η επιτροπή επανεξέτασε, για ορισμένες από αυτές τα μέλη της επιφυλάχθηκαν ομόφωνα να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια και για άλλες ορισμένα μέλη της θα υποβάλουν σχετικές τροπολογίες στη Βουλή.

Με βάση τις πιο πάνω θέσεις της, η επιτροπή έχει διαμορφώσει ανάλογα το αρχικό ενοποιημένο κείμενο, το οποίο και υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

24 Νοεμβρίου 2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2002.

(Πρόταση νόμου).

(Αρ. Φακ. 23.02.003.2002)

2. Ο περί Ταφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001.

(Πρόταση νόμου).

(Αρ. Φακ. 23.02.008.2001)

3. Ο περί Ταφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

(Πρόταση νόμου).

(Αρ. Φακ. 23.02.082.2002)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων