Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2004»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £62.571.698 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο επισυνημμένο παράρτημα.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε από τους κυβερνητικούς αρμόδιους συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με ορισμένους από τους προβλεπόμενους σκοπούς των υπό έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων.

Αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τον ακριβή χρόνο λήψεως των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ως προς έναν έκαστον των σκοπών τους οποίους οι δαπάνες προορίζονται να καλύψουν. Περαιτέρω, δήλωσαν ότι, υπό το φως της απόφασης της κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή, ο υπό συζήτηση συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει τις απολύτως αναγκαίες και στην πλειοψηφία τους μη προβλεπτές δαπάνες. Όσον αφορά την πρόβλεψη για το τελικό ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2004, δηλώθηκε ότι οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις έχουν ήδη συνυπολογιστεί στις σχετικές προβλέψεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος και υπό την αίρεση στο μεταξύ και πριν από τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της κατάθεσης γραπτώς όλων των ζητηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων σε σχέση με ορισμένα από τα ζητούμενα κονδύλια.

Επιπρόσθετα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ιωνάς Νικολάου προέβη σε δήλωση ενώπιον της επιτροπής, επικρίνοντας την καθυστέρηση στην κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, γεγονός που αναγκάζει την επιτροπή να επισπεύδει τις διαδικασίες έγκρισής του, χωρίς την εμπεριστατωμένη μελέτη του, μόνο και μόνο, για να καταστούν δυνατές οι πληρωμές στους επηρεαζόμενους από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, πριν από το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

23 Νοεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων