Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία - Τμήμα Τροχαίας).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε οι ορισμοί των όρων που αφορούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τρίκυκλα να εκσυγχρονιστούν και να υιοθετηθούν οι αντίστοιχοι oρισμοί που περιλαμβάνονται στην εναρμονιστική νομοθεσία περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων, όπως αυτοί ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5(1) του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, είναι η τροποποίηση των εν ισχύι ομότιτλων κανονισμών, ώστε, με βάση και όσα αναφέρονται πιο πάνω, να εκσυγχρονιστεί ο ορισμός του όρου “μοτοποδήλατο” και να υιοθετηθεί ο αντίστοιχός του, που περιλαμβάνεται στην εναρμονιστική νομοθεσία περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της σύγκρουσης που υπήρχε μεταξύ της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως και της εναρμονιστικής νομοθεσίας περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων όσον αφορά τους εν λόγω ορισμούς, αλλά και για να καταστεί δυνατή η εγγραφή στην Κύπρο όλων των πιο πάνω οχημάτων, όπως αυτά εγγράφονται και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με βάση την ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τον πιο πάνω εκπρόσωπο, στους νέους ορισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Στον ορισμό του μοτοποδηλάτου περιλαμβάνονται τόσο τα δίκυκλα και τρίκυκλα μοτοποδήλατα όσο και τα ελαφριά τετράκυκλα των οποίων το απόβαρο είναι μικρότερο των 350 κιλών και ο κινητήρας είναι μικρότερος ή ίσος με 50 κυβικά εκατοστά ή έχει καθαρή ισχύ μικρότερη ή ίση με 4ΚW.

2. Στον ορισμό του τρικύκλου περιλαμβάνονται τόσο οι τρίτροχες μοτοσικλέτες όσο και τα τετράκυκλα (εκτός από εκείνα που ορίζονται ως μοτοποδήλατα) των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση με 400 ή 550 κιλά, όταν το όχημα προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων.

3. Στον ορισμό της μοτοσικλέτας δεν περιλαμβάνεται ο περιορισμός του απόβαρου της μηχανής που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και καθορίζεται ως μοτοσικλέτα το δίκυκλο όχημα με ή χωρίς καλάθι (side car).

H επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις και των δυο πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού όμως τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004».

 

 

22 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων