Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 15 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2004 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.769.658 και έσοδα ύψους £380.800.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 59.090, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2003, ενέκρινε την κατάργηση του μονοπωλιακού καθεστώτος του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, με τη διατήρηση όμως του ημικρατικού του χαρακτήρα και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ως ημερομηνία μετεξέλιξης του οργανισμού ορίστηκε η 1η Απριλίου 2004, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το γαλακτοκομικό έτος.

Με βάση το νέο καθεστώς του οργανισμού, κατέστη επιβεβλημένη η υποβολή αναθεωρημένου προϋπολογισμού, ο οποίος καλύπτει δύο χρονικές περιόδους ως ακολούθως:

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 31η Μαρτίου 2004 και

2. από την 1η Απριλίου 2004 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναφορικά με την πρώτη πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο, ο οργανισμός λειτούργησε με το προηγούμενό του καθεστώς, ο προϋπολογισμός του δηλαδή καλύπτεται από τα έσοδα του ίδιου του οργανισμού. Για τη δεύτερη όμως περίοδο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η χρηματοδότηση του οργανισμού γίνεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με σχετική απόφαση. Σημειώνεται ότι, με την υποβολή του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2004, οι προϋπολογισμοί του οργανισμού που υποβλήθηκαν το 2003 και ισχύουν για το 2004 δε θα ισχύουν πλέον.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού από την επιτροπή ηγέρθη το ζήτημα της απόλυσης προσωπικού από τον οργανισμό και των αποζημιώσεων που δόθηκαν. Συναφώς τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η καταβολή της αποζημίωσης στο ωρομίσθιο προσωπικό που απολύθηκε μετά το κλείσιμο του αποστεωτηρίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, που ανέρχεται στις £90.000, έχει συμπεριληφθεί σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό του κράτους και πιο ειδικά στο κονδύλι των £4.000.000, που αφορά αποζημίωση για θεομηνίες που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ. Όπως είναι γνωστό, ο εν λόγω συμπληρωματικός προϋπολογισμός εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2004.

 

 

23 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων