Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Γιώργος Χατζηγεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ταμείου Θήρας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διαφοροποίηση των τελών για ανανέωση των αδειών κυνηγίου.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα τέλη που καταβάλλονται για ανανέωση της άδειας κυνηγίου για τους κυνηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και παράλληλα μειώνονται τα τέλη για τους κυνηγούς που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, αλλά δε συμπλήρωσαν το 80ό έτος, πέραν του οποίου δε θα καταβάλλεται κανένα τέλος για ανανέωση άδειας κυνηγίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, έτσι ώστε το τέλος της εξέτασης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυνηγίου να αυξηθεί από τις δέκα λίρες στις είκοσι λίρες.

 

19 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων