Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Νίκος Κατσουρίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Καίτη Κληρίδου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (έλεγχος και πώληση), είναι η τροποποίηση των βασικών περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών, για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2003/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2003. Η εν λόγω οδηγία αντικαθιστά τα κριτήρια καθαρότητας ορισμένων ποικίλων ουσιών που ήδη αναφέρονται στην Οδηγία 96/77/ΕΚ περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών από την επιτροπή, έγινε εισήγηση από το μέλος της επιτροπής κ. Άγι Αγαπίου για τροποποίηση των υπό συζήτηση κανονισμών, έτσι ώστε το βάρος απόδειξης για το ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με τις μεταβατικές πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας να έχει η κατηγορούσα αρχή και όχι ο κατηγορούμενος. Η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε στη συνέχεια από το σύνολο των μελών της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί κατά πλειοψηφία με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν με βάση την πιο πάνω εισήγησή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων