Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Κατάργηση Κανονισμών) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Νίκος Κατσουρίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Καίτη Κληρίδου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Χοίρων) Κανονισμών του 2002, των περί Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Εμβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμών του 2002 και των περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμών του 2002, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καταργούν τους υφιστάμενους κανονισμούς για να υπάρχει συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έκρινε ότι κάποιες πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών δεν προβλέπονταν από το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Χοίρων), (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Εμβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών), (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Κατοικίδιων Βοοειδών) (Κατάργηση Κανονισμών) Κανονισμοί του 2004».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων