Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Όπως είναι γνωστό, η συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πιο πάνω πρόταση νόμου κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής στις 4 Νοεμβρίου 2004, η συζήτηση όμως του θέματος αναβλήθηκε, για να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή επανεξέτασε το θέμα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτής, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επαναδιατυπώσει ορισμένες πρόνοιες της πρότασης νόμου, επιφέροντας σ’ αυτή τροποποιήσεις ουσιαστικής φύσεως, οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα:

1. Το δίπλωμα του ιατρικού επισκέπτη τριετούς φοίτησης θα τυγχάνει αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ και οι κάτοχοί του δε θα υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση ενός έτους και ούτε θα παρακάθηνται σε εξετάσεις.

2. Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο μητρώο ιατρικών επισκεπτών, αν είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από το ΣΕΚΑΠ, θα παρακάθηνται σε εξετάσεις οι οποίες θα διενεργούνται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, με την ενσωμάτωση στο κείμενό της των πιο πάνω τροπολογιών.

18 Νοεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων