Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σοφοκλής Φυττής

Χρίστος Κληρίδης

Νίκος Κατσουρίδης

Ανδρούλα Βασιλείου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Άγις Αγαπίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιαννάκης Ομήρου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Δημήτρης Συλλούρης

Καίτη Κληρίδου

Πρόδρομος Προδρόμου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της ήδη εναρμονισθείσας εσωτερικής νομοθεσίας περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ώστε να υιοθετηθούν οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγιναν για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Προστίθενται στον κατάλογο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσηλευτικής και μαιευτικής που αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, για σκοπούς εγγραφής στα μητρώα νοσηλευτών και μαιών αντίστοιχα, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτικής και μαιευτικής τα οποία απονέμονται στην Ελβετία, καθώς και στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν).

2. Εισάγονται διατάξεις που εναρμονίζουν την υφιστάμενη νομοθεσία με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Ιανουαρίου 2002 στην υπόθεση “Conseil National de l’ Ordre des Architectes and Nicolas Dreessen”, C-31/00.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

16 Νοεμβρίου 2004

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων