Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους £549.727 και η χρήση του για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη δημιουργία ενενήντα δύο νέων θέσεων στην ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι νέες θέσεις θα ενισχύσουν το περιφερειακό γραφείο Πάφου, τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού και θα καλύψουν τις ανάγκες για κατασκευή και συντήρηση των εναέριων γραμμών, υπόγειων καλωδίων και υποσταθμών. Επιπρόσθετα, θα στελεχώσουν τρία νέα συνεργεία κατασκευών στις περιφέρειες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο αρχικός αριθμός των πρόσθετων θέσεων που ζητήθηκαν από την ΑΗΚ ήταν μεγαλύτερος, ύστερα όμως από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και της Αρχής, ο αριθμός των πρόσθετων θέσεων περιορίστηκε στις ενενήντα δύο με ταυτόχρονη κατάργηση τριών θέσεων και σημείωση με διπλό σταυρό άλλων τριών. Η πρόσθετη δαπάνη που απαιτείται θα καλυφθεί από το πλεόνασμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός για το 2004.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση της ζητούμενης δαπάνης.

 

 

8 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων