Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Ντίνος Χατζηνικόλα Ανδρέας Παπαπολυβίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2004.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, ώστε το υφιστάμενο σύστημα διορισμού έκτακτων υπαλλήλων να απλοποιηθεί και να αποκεντρωθεί.

Ειδικότερα, προνοείται όπως τα διάφορα στάδια της ισχύουσας διαδικασίας μεταφερθούν στην οικεία αρμόδια αρχή, δηλαδή στα επηρεαζόμενα υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες, ο ρόλος δε του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, που ήταν μέχρι σήμερα το αποκλειστικό τμήμα που διεκπεραίωνε όλες τις διαδικασίες, να περιοριστεί στη διαπίστωση των αναγκών της συμμετοχής στην προνοούμενη τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων και στη γενική εποπτεία του συστήματος.

Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο και το ευρύτερο θέμα της εργοδότησης έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία απασχόλησαν προηγούμενα την αρμόδια υπεπιτροπή της Βουλής, η οποία εξετάζει τα θέματα πρόσληψης εκτάκτων, η οποία, ύστερα από συνάντησή της με τον Υπουργό Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ετοίμασε σημείωμα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στο οποίο αναφέρεται ότι τα μέλη της τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ των πιο πάνω προνοιών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχουν διάφορα στάδια στην όλη διαδικασία, τα οποία είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση των αναγκών των διάφορων υπηρεσιών και η δημοσίευσή τους, ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης, η παραλαβή των αιτήσεων και η αξιολόγησή τους, η εξέταση των ενστάσεων και η ετοιμασία των συμβολαίων απασχόλησης. Κατά τη διεκπεραίωση όλων αυτών των σταδίων από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημιουργείτο συγκεντρωτισμός, προβλήματα καθυστερήσεων κ.ά.

Η προτεινόμενη με το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποκέντρωση αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση των διάφορων διαδικασιών, στην απάμβλυνση του όγκου εργασίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και συνάμα στην πιο ορθολογική αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, αφού αυτή θα γίνεται πλέον από λειτουργούς που κατέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις για τα προσόντα και τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εκτάκτων που θα πρέπει να προσλαμβάνονται για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. Ταυτόχρονα όμως καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει το συντομότερο ενώπιόν της τις τελικές του θέσεις σε σχέση με όλα τα άλλα επιμέρους σημεία, τα οποία είναι γνωστά στην κυβέρνηση και έχουν συζητηθεί σε διάφορα στάδια με τις ενδιαφερόμενες πλευρές της Βουλής και τα οποία αφορούν ουσιαστικά ζητήματα που χρήζουν διακανονισμού, ώστε ο θεσμός της πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων να καταστεί όχι μόνο πιο λειτουργικός και ευέλικτος όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά και πιο δίκαιος για τους επηρεαζομένους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων