Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μαθητευομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου, εκπροσωπώντας
Ανδρέας Παπαπολυβίου τον κ. Νίκο Πιττοκοπίτη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και του Συμβουλίου Μαθητείας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους μαθητευομένους σε βιομηχανίες δυνάμει όρων συμβάσεως μαθητείας, ώστε στα μέλη του Συμβουλίου Μαθητείας να συμπεριληφθεί και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, η δε αναφορά “Διευθυντής Τεχνικής, Γεωργικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” να διορθωθεί σε “Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης”, όπως είναι ο ορθός τίτλος.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η εκπροσώπηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στο Συμβούλιο Μαθητείας κρίνεται αναγκαία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που η Αρχή διαδραματίζει στο σύστημα μαθητείας, αφού, εκτός του ότι επιχορηγεί τους εργοδότες για τις δύο μέρες που οι μαθητευόμενοι φοιτούν στις τεχνικές σχολές, διαθέτει και ουσιαστική πείρα σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Όλοι οι προσκεκλημένοι συμφώνησαν με τις τροπολογίες που προτείνονται, οι οποίες τέθηκαν υπόψη και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και υιοθετήθηκαν από το τελευταίο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

 

 

9 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων