Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Τεχνικού Οδοντιατρικού Εργαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Μαρία Κυριακού, προεδρεύουσα Ανδρέας Αγγελίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Γιαννάκης Θωμά Μη μέλη της επιτροπής:
Άγις Αγαπίου Καίτη Κληρίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του Υπουργείου Υγείας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Οδοντιατρικού Εργαστηρίου, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α5, Α7 και Α8 (επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση).

Όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

1η Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων